Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει και παρέχεται για λογαριασμό της ιστοσελιδας Focal.gr και περιγράφει τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών μας και τις πολιτικές σε σχέση με αυτό το Site. Εκτιμούμε ("Χρήστης”, "εσύ”, ή "” σου) την ιδιωτικότητα και αναγνωρίζουμε την ευαισθησία των προσωπικών σας πληροφοριών. Είμαστε δεσμευμένοι για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και τη χρήση τους μόνο κατάλληλα ώστε να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, προϊόντα, και τις ευκαιρίες. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί συγκατάθεση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στο παρόν.

Ορισμοί

"Μη-Προσωπικά Δεδομένα» (ΜΠΔ) είναι οι πληροφορίες που δεν είναι σε καμία περίπτωση προσωπικά αναγνωρίσιμες και λαμβάνονται αυτόματα όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο Website μας με έναν web browser.«Προσωπικά Δεδομένα» (ΠΔ) είναι μη δημόσιες πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες σε εσάς και λαμβάνονται για μας ώστε να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Τα «Προσωπικά Δεδομένα» μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, και άλλες σχετικές πληροφορίες που μας παρέχετε.

Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας λέει ποια ΠΔ μπορεί να συλλέξουμε από εσάς, πώς μπορούμε να μοιραστούμε τα ΠΔ σας, και πώς μπορείτε να περιορίσετε την ανταλλαγή των ΠΔ σας.

Η ιστοσελίδα Fokal.gr έχει δεσμευτεί για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε όλους τους πελάτες μας. Παίρνουμε τη προστασία των ιδιωτικών σας πληροφοριών πολύσοβαρά, και θα εργαστούμε μαζί σας για να εξασφαλίσουμε ότι έχετε μια ευχάριστη εμπειρία online.

Η ιστοσελίδα Fokal.gr και οι συνεργάτες μας σέβονται τις ιδιωτικές σας πληροφορίεςκαι αναγνωρίζουν την ανάγκη για κατάλληλη προστασία και διαχείριση των ΠΔ σας που μοιράζεστε μαζί μας.

Ως μέρος της δέσμευσής μας, έχουμε υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές που βλέπετε εδώ. Εκτός από ότι είναι απαραίτητο για να σας παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, εμείς συμφωνούμε να (1) παρέχουμε στους πελάτες μας με ανακοίνωση την ικανότητά να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή πληροφοριών με τις θυγατρικές μας (2) να τηρούμε τα αιτήματα των πελατών μας να μην μεταφέρονται οι πληροφορίες τους στους συνεργάτες μας και (3) να τηρούμε τα αιτήματα των πελατών μας να μην λαμβάνουν παρακλήσεις από τους συνεργάτες μας.

Συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και δεν υπόκεινται στην Πολιτική μας για τη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Οι ιστοσελίδες αυτές θα έχουν πιθανότατα τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες και παρέχουμε τους συνδέσμους αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας.

Αναγνωρίζετε ότι η χρήση και η πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες αυτών είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών για να δείτε πώς αντιμετωπίζουν τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να παρέχετε ή να αποκαλύψετε τα ΠΔ σας. Ωστόσο, μπορούμε να λάβουμε και να αποθηκεύσουμε ορισμένες μορφές ΜΠΔ όταν αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να αναλύσουμε ΜΠΔ για τις τάσεις και τα στατιστικά στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Εκτός αν θέλετε να αποκτήσετε αγαθά ή υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, τότε ως είθισται δεν θα σας ζητηθεί να παρέχετε ΠΔ.

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ΠΔ που μας παρέχετε όταν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, όταν στέλνετε ένα e-mail ή όταν μας καλέσετε, συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία, ζητήσετε να λάβετε υλικό, ή να συμμετάσχετε σε μια προώθηση. Εκτός από τα ΠΔ σας, μπορούμε επίσης να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία που μας υποβάλλετε για άλλα άτομα, όπως το όνομα και τη διεύθυνση κάποιου που αναφέρετε σε εμάς. Τελικά, έχετε την επιλογή να αποφασίσετε αν πρέπει ή όχι να παρέχετε ΠΔ σε μας.

Πώς χρησιμοποιούνταιοι πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε ΠΔ που μας παρέχετε για τους εσωτερικούς μας σκοπούς, όπως επιβεβαίωση και παρακολούθηση της εγγραφής , ανάλυση των στατιστικών και δημογραφικών στοιχείων και να σας ενημερώνουμε σχετικά με νέες, υπηρεσίες και προσφορές που παρέχονται από εμάς.

Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε on-line ή μέσω εντύπων διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες και πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλα μέρη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις συνδυασμένες πληροφορίες για την online εμπειρία σας και να σας ενημερώσουμε για τα νέες, υπηρεσίες και προσφορές.

Υπάρχουν φορές που μπορεί να έχουμε αποκαλύψει τις ΠΔ σας σε συμμόρφωση με πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους για να βοηθήσουμε την επιβολή του νόμου και τις κυβερνητικές υπηρεσίες για την πρόληψη ή τη διερεύνηση απάτης ή άλλων εγκληματικών πράξεων, ή ως απάντηση σε μια δικαστική απόφαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρέχονται μόνο τα ΠΔ που ζητούνται και τα ΠΔ σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς, σε αντίθεση με το μάρκετινγκ.

Αλλαγή πληροφοριών σας

Μπορείτε να αλλάξετε τα ΠΔ σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την ενημέρωση ΠΔ σας ή για την αφαίρεση σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας, απλά να μας στείλετε ένα email με το αίτημά σας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων παιδιού σας

Ακόμα κι αν η Ιστοσελίδα μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών (παιδική), αντιλαμβανόμαστε ότι ένα παιδί μπορεί να προσπαθήσει να έχει πρόσβαση στο Website μας. Εμείς δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας ΠΔ από ένα παιδί. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς προτού αφαιρέσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ώστε να αποφευχθεί η κακόβουλη αφαίρεση των στοιχείων από το λογαριασμό. Εάν ανακαλύψουμε μόνοι μας ότι ένα παιδί άνευ άδειας έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδα μας, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες το συντομότερο όταν το ανακαλύψουμε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, και δεν θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σε τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε την ηλικία των χρηστών μας ούτε έχουμε καμία ευθύνη να το πράξουμε. Αν είστε παιδί, ζητήστε την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα πριν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Πολιτική Email μας

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με την νομοθεσία περί αποστολής email. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη περαιτέρω αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς ή τους συνεργάτες. Εμείς δεν θα πουλήσουμε, νοικιάσουμε, ή εμπορευτούμε την διεύθυνση e-mail σας σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο τρίτο μέρος χωρίς την άδειά σας.

Η Πολιτική Ασφάλειας μας

Έχουμε λάβει μέτρα για να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα μας με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων κρυπτογράφησης και πιστοποίησης της γνησιότητας για την προστασία της ασφάλειας των ΠΔ σας. Όταν συλλέγουμε προσωπικά Δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να κρυπτογραφούμε τα ΠΔ σας πριν από τη μεταφορά τους μέσω του Internet χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του κλάδου, όπως τη θέσπιση, για την ασφαλή διεξαγωγή online συναλλαγών. Επίσης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τεχνολογικά πρότυπα όπως είναι η ασφαλείς δρομολογητές και τα fire walls για να βεβαιωθούμε ότι το ΠΔ σας είναι ασφαλή. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, λόγω της φύσης του. Μόλις λάβουμε ΠΔ σας, έχουμε πρότυπα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από την απώλεια ή τη κακή χρήση των ΠΔ σας, αν και πάλι, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως έναντι απώλειας ή κακής χρήσης. Σας συνιστούμε να προστατεύσετε οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης μπορεί να έχετε για την ιστοσελίδα μας και να μην το μοιραστείτε με κανέναν. Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε από την ιστοσελίδα μας όταν τελειώσετε τη χρήση της, ειδικά αν μοιράζεστε έναν υπολογιστή με κάποιον άλλο ή χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή σε δημόσιο χώρο.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να στείλει ένα "cookie” στον υπολογιστή σας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από το σκληρό σας δίσκο ή να διαβάσει αρχεία cookie που έχουν δημιουργηθεί από άλλους δικτυακούς τόπους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να προσδιορίσουμε τις περιοχές του site μας που έχετε επισκεφθεί, ώστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, να μπορούμε να προσαρμόσουμε καλύτερα το περιεχόμενο που βλέπετε στην ιστοσελίδα μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας σωστά ή και καθόλου. Εμείς ποτέ δεν τοποθετούμε ΠΔ σε Cookies.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Όπως είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αλλαγών στη νομοθεσία ή τις επιχειρηματικές πρακτικές μας, μπορούμε να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας, εν όλω ή εν μέρει, για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών. Θα ενημερώσουμε τυπικά τους χρήστες με κάποιο μήνυμα στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας ότι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει αλλάξει. Θα αλλάξει επίσης η ημερομηνία "τελευταία ενημέρωση” στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην Πολιτική Απορρήτου μας είναι εφαρμόσιμες από την παρούσα ημερομηνία Τελευταίας ενημέρωσης και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες Πολιτικές απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιοδικά για να βεβαιωθείτε ότι ακόμα συμφωνείτε με αυτή.

Ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την Φόρμα Επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως δημοσιεύτηκε κατά τη στιγμή της πρόσβασης ή τη χρήση σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με χρήστες της ιστοσελίδας σχετικά με τις αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις γενικά, την Πολιτική Απορρήτου ειδικά, ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή συμφωνίες σχετικές με τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε e-mail στο:

photokalamatas@gmail.com